טלית, מהי ועל שום מה ללבוש אותה

על מנת להבין את הסיבה להתעטפות בטלית צריך ראשית לראות היכן בכתובים נצטווינו לה, ראשית בספר במדבר פרק טו' פסוק לח' אנו קוראים כי " דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת ", ובספר דברים ישנו חיזוק בפרק כב' בפסוק יב' שאומר כי " גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך, אשר תכסה בה ". הטלית עצמה עשויה מצמר או פשתן, או משי, המתהדרים לובשים טלית עשויה מצמר וצבעה לבן.
לכל  טלית מחיר שונה ובהתאם לסוג שלה, וסוג הבד ממנה עשויה ורמת הגימור.
לטלית 4 כנפות (פינות) לכל כנף קושרים 4 פתילות. 3 פתילות לבנות ואחת בצבע תכלת כצבע השמים.
הצבע הכחול שמסמל את הטוהר היה בעבר נלקח מחילזון מסוים שצבע דמו כחול, החילזון נדיר מאוד וקשה למצוא אותו.
ולכן כיום קושרים לכל אחת מן 4 כנפות הטלית 4 פתילות לבנות.
על מנת להבחין בין חלקה פנימי לחיצוני של הטלית רוקמים עטרה בראש הטלית, העטרה שומרת על כיוון ההתעטפות.
לכל טלית מחיר שונה גם בשל סוג וסגנון העטרה הרקומה, מקור שמה הוא " כי היא עוטרת את הראש כפי שכתוב " עוטר ישראל בתיפארה ".

מתי לובשים טלית?
כפי שציינו ואמרנו קודם לכם לכל טלית מחיר שונה שנובע מסוג החומר שהיא עשויה ממנו אולם לכל סוגים והסגנונות מטרה אחת והיא להתעטף בהם בעת תפילה. תדירות ההתעטפות בטלית היא יום יומית ולכן היא קודמת לכל מצווה אחרת אפילו לפני התפילין כי כתוב " תדיר ושאינו תדיר - תדיר קודם ", הנחת תפילין מתבצעת בימי חול כלומר לא בשבת ולהבדיל מלבישת טלית שנעשית יום יום הרי שהתדירות ששל הטלית גבוהה יותר והיא קודמת לתפילין.
את הטלית לובשים בעת תפילת שחרית ומוסף ביום כיפור, גם בתפילת " כל נדרי ". ברכת לבישת הטלית " אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית ", לבישת הטלית בעת הברכה ניתנת בדרכים שונות על פי דעות שונות אחת הדרכים היא על ידי כיסוי הראש והורדה מידית לכתפיים.

מהי טלית קטנה
להבדיל מהטלית הגדולה יש גם טלית קטנה, אין הכוונה לטלית במידה קטנה של ילדים אלא לטלית שלובשים מתחת לבגד העליון ויש לה גם כן 4 כנפות - ציציות.
בספר במדבר, פרק טו' פסוק לט' כתוב " וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות ה' " הכוונה היא שיש המוציאים את הציציות החוצה על מנת שיראו " אותו " והכוונה היא כמובן שכאשר יראו את הציציות יראו בעיני רוחם את הקב"ה וברגע שיראו אותו יזכרו את המצוות שציווה אותם לעשות.
כפי שציינו לכל טלית מחיר שנובע מאופן הייצור שלה, הדבר נכון לטלית קטנה או גדולה, אולם המחיר אינו משנה או משפיע על המצווה והברכות שיש לעשותן בכוונה שלמה ומלאה.
והטלית משמשת כמגן מכל רע ומסמלת את הקשר ההדוק בין אדם למצוות הקב"ה.
כותב המאמר שלומי שוורץ.
 
חנות וירטואלית Fly Guy
x

#{title}

#{text}

#{price}